Betula Asian Aid Fundation

BAAF gelooft dat het bieden van toegang aan mensen tot adequate (gezondheids) zorg een duurzame manier is om armoede aan te pakken. Het stimuleert de integratie van kansarme en kwetsbare mensen in de samenleving, de lokale gemeenschap en het gezinsleven.

Magic Bytes Portfolio
Magic Bytes Voorbeelden